Välkommen till Vindstat.nu´s nya inloggningssida

Som vindkraftägare och kontaktperson för ditt/dina verk kommer ingen förändring att ske förutom att du loggar in med Användare och Lösenord. Hemsidan inklusive rapportfunktioner uppdateras som vanligt en gång per dygn och finns som tidigare fullt tillgänglig.  Om du inte fått dina inloggningsuppgifter mailar du till nilserik.carlstedt@vindstat.com och meddelar vilket/vilka verk du representerar. Eftersom Energimyndigheten har slutat att finansiera verksamheten måste tyvärr en mindre avgift tas ut.

Det finns även möjlighet för andra intressenter mot en avgift att få tillgång till den dygnsvisa driftuppföljningen.

Vill du anmäla ditt/dina verk till Vindstat skickar du ett mail till nilserik.carlstedt@vindstat.com

Månadsrapporter kommer även att publiceras på www.vindstat.com under Rapporter. Där finns också andra tjänster som vi tror kan vara värdefulla för er som följer vindkraftbranschen.

Till inloggningen